KLIFF ELEGANT Dimetrodon w klasie otwartej otrzymuje ocenę doskonałą, staje na I lokacie i otrzymuje następny wniosek na Championa Polski – CWC.

Nasza najmłodsza suczka HALLE BERRY Argento Amico wystawiana w klasie młodzieży również pokonuje konkurencję, z oceną doskonałą staje na I lokacie, otrzymuje tytuł Zwycięzca Młodzieży a następnie Najlepszy Junior w Rasie!


Leave a Reply