KLIFF ELEGANT Dimetrodon otrzymuje ocenę doskonałą i staje na IV lokacie.

Leave a Reply