KLIFF ELEGANT Dimetrodon w klasie otwartej uzyskuje ocenę doskonałą i staje na II lokacie, srebro.
HALLE BERRY Argento Amico w klasie młodzieży uzyskuje ocenę doskonałą i zajmuje IV lokatę.

Leave a Reply