KLIFF ELEGANT Dimetrodon pięknie pokazuje się w klasie otwartej, pokonuje konkurencję i otrzymuje piękny opis. Staje z oceną doskonałą na I lokacie, otrzymuje złoty medal i wniosek CWC. Tym samym nasz KLIFF uzyskuje tytuł CHAMPION POLSKI!!!

Leave a Reply