CHANEL Argento Amico w licznej stawce 12 suk w klasie otwartej uplasowała się z oceną doskonałą na IV lokacie.

Leave a Reply