HAWANA Silver and White wystawiana w klasie pośredniej w silnej stawce zdobyła brązowy medal i z oceną doskonałą zajęła III lokatę!

CHANEL Argento Amico wystawialiśmy po raz pierwszy w klasie młodzieży, jako najmłodsza uczestniczka otrzymała ocenę bardzo dobrą. ,,suczka z czarną jeszcze główką, ładne uszki, oczy ciemne, ładnie się przejaśnia na płaszczyku, biega energicznie,,

Leave a Reply